Pedagogisch project

GO! Het Laerhof is  een kindvriendelijke, leerlingerichte en ‘gezonde’ school, waar de leerlingen worden voorbereid voor de stap in de grote wereld.

Wij streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling na van elk kind. Naast het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden en technieken.  Attitudevorming zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak is een hoofddoel.

Onze leerlingen worden begeleid door een professioneel team, dat met hart en ziel werkt en dat de kinderen wil uitdagen, prikkelen en stimuleren om met volle goesting te leren. 

Elke leerling moet eigenaar zijn van zijn/haar (eigen) talenten!

Laerhofwaarden zoals: lief zijn, afspraken maken, eerlijk zijn, respect hebben, hoffelijk zijn, open zijn en fier zijn ... dragen we hoog in het vaandel.

Ze dragen bij tot het ‘veiligheidsgevoel’ en persoonlijk welbevinden dat basisvoorwaarden zijn om tot leren te komen.

Daarom mag elke Laerhoffer HIER gezien worden!


Onze school behoort tot het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!).

Het Pedagogisch Project van ons onderwijsnet kan u hier terugvinden.